Dodatno izplačilo štipendij obljubljeno za 26. 10. 2018

Foto: pixabay.com

S 1. oktobrom 2018 so pričeli z vzpostavitvijo nove organizacijske strukture centrov za socialno delo  in zaradi tega v prvem tednu oktobra zaposleni na CSD-jih niso mogli dostopati do informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISC SD). Tako so imeli pristojni organi manj časa za odločanje o dodelitvi štipendij in je bilo posledično v oktobru izvedenih tudi manj izplačil te pravice za upravičence, kot je bilo to v primerjalnem času v preteklih letih. Zaradi tega je ministrica za delo odredila dodatni termin za obdelavo in izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, na katere bi po prvih podatkih oziroma načrtih vlagatelji morali čakati do 9. novembra 2018.

Dodatna izplačila bodo po podatkih ministrstva in CSD-jev izvedena v petek, 26. oktobra 2018. V tem terminu naj bi bile izplačane vse štipendije, o katerih so centri za socialno delo in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije odločili do 22. oktobra 2018.

Po dosedaj zbranih podatkih bo 26. oktobra 2018 štipendije prejelo 6.857 dijakov in 1.430 študentov. Vsi, ki do tega datuma ne bodo obdelani v sistemu bodo štipendije prejeli v naslednjem sklopu, to je 9. novembra 2018. Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti je še zapisalo, da je 10. oktobra 2018 štipendije prejelo že 16.000 dijakov.

M.I.