Družba Simbio v sredini septembra ponovno s premično zbiralnico nevarnih odpadkov po 12 občinah

Foto: Simbio

Celje, 11. september 2020 – Ker v gospodinjstvih vsakodnevno nastajajo tudi odpadki, ki so nevarni in jih ne smemo odlagati v klasične zabojnike ali zlivati v odtoke. V vseh gospodinjstvih proizvedemo tudi odpadne baterije, olja, zdravila, kartuše, električne igrače in mnogi drugi nevarni odpadki. Ti odpadki sodijo na zbirne centre, dvakrat letno pa družba Simbio organizira tudi njihovo predajo na terenu s premično zbiralnico.

S podjetja Simbio so sporočili, da se po spomladanskem ”koronapremoru”  podaja na pot in sicer 14. septembra, s premično zbiralnico pa bo obiskala vse krajevne skupnosti v 12 občinah, kjer Simbio zbira komunalne odpadke. Urnike so uporabniki prejeli skupaj z avgustovskimi položnicami, ki so prispeli v njihove  nabiralnike v začetku septembra. Da se bodo lahko pravočasno pripravili, so objavili urnik zbiranja tudi na svoji spletni strani.

Podjetje Simbio sporoča, da lahko v premično zbiralnico občani prinesejo nevarne odpadke iz gospodinjstev (na primer motorna in jedilna olja, akumulatorje in baterije, čistilna sredstva, barve, lake in topila, zdravila in pesticide) ter manjšo odpadno električno in elektronsko opremo do velikosti sesalca (kartuše/tonerje, monitorje in računalniške pripomočke, elektronske medije, male kuhinjske aparate, električna orodja, odslužene telefone, žarnice in plinske sijalke, električne igrače).

Kaj sodi med nevarne odpadke lahko ljudje prepoznajo po simbolu na embalaži, npr. na razpršilcu boste našli ikono eksplozivno, na drugih pa ikone, da so ljudem ali okolju nevarni, dražljivi, eksplozivni, strupeni, jedki ali vnetljivi. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, zato vam svetujemo, da jih po uporabi hranite na določenem mestu v gospodinjstvu in jih prinesete do zbirnega centra ali do premične zbiralnice v času akcije.

Posamezne nevarne odpadke, npr. zdravila, ki jim je potekel rok ali jih ne potrebujete, lahko brezplačno predate v lekarnah in specializiranih prodajalnah, ki imajo za to na vidnem mestu nameščene plastične zbiralnike. Velika skupina nevarnih odpadkov, katere količine rastejo iz leta v leto, predstavlja odpadna električna in elektronska oprema (naprave, ki delujejo na baterije oziroma na elektriko). Tovrstne odpadke lahko oddate: na prodajnih mestih, kjer ste jih kupili, v specializiranih prodajalnah električnih naprav ob nakupu nove podobne naprave, v ulične zbiralnike za drobno odpadno električno in elektronsko opremo, ki se nahajajo na določenih ekoloških otokih, v okviru oddaje kosovnih odpadkov in v zbirni center v času obratovanja.

Katere odpadke lahko prinesete do premične zbiralnice?

  • onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj …),
  • barve, laki, premazi,
  • olja(motorna, jedilna olja …),
  • razredčila, topila,
  • zdravila,
  • baterije, akumulatorji (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski akumulatorji),
  • fitofarmacevtska sredstva(škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja vrtnarstva),
  • kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila,
  • živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
  • neonska svetila (cevi) in halogenska svetila.

M.I.