Na območju občine Šmarje pri Jelšah v štirih mesecih ukinjenih 9 nivojskih železniških prehodov

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah je na svoji spletni strani zapisala, da bodo prihodnji mesec v sodelovanju s podjetjem Rafael iz Sevnice začelo z deli za ukinitev 9 nivojskih prehodov na regionalnih železniških progah Imeno–Stranje in Rogatec–Grobelno. Pogodbo, katere vrednost je 2.623.275 evrov, sta župan Matija Čakš in Marija Možina, direktorica podjetja Rafael, pretekli torek 14. 1. 2020.

Nevarni odseki nivojskih križanj cest s železniškima programa Rogatec – Grobelno in Imeno – Stranje v občini Šmarje pri Jelšah se morajo ukiniti. Z ukinitvijo mora biti poskrbljeno za nove povezovalne ceste do naselij in stanovanjskih objektov oziroma nove dovozne poti, ki bodo namenjene dostopu lastnikov do njihovih zemljišč, je z odločbami določilo pristojno ministrstvo. Veliko nivojskih križanj je nevarnih predvsem zaradi neustreznih polj preglednosti, poleg tega so nekatera prečkanja lastniki zemljišč ob železnici uredili kar sami brez ustreznih zavarovanj prehoda.

Projekt ”Reševanje nivojskih prehodov v občini Šmarje pri Jelšah na regionalni železniški progi 33 d.m. Imeno–Stranje in regionalni železniški progi 32 d.m. Rogatec–Grobelno” je razdeljen v več faz. V prvi fazi bodo poskrbeli za izgradnjo 380 metrov dolge povezovalne ceste do objekta Mestinje 3 in nadomestne makadamske ceste zahodno od objekta podjetij Vital Mestinje in Stramex pet v dolžini 600 metrov.

V drugi fazi bo zgrajena 265 metrov dolga cesta do čistilne naprave. Sledila bo izgradnja  1530 metrov dolge ceste od čistilne naprave do objekta Stranje 28, izvedli bodo še prestavitev in korekcija obstoječega nivojskega prehoda v bližini objekta Stranje 28. V zadnji fazi projekta bodo zgradili še povezovalno cesto do objekta Kristan Vrh 5 v dolžini 235 metrov.

Pogodbeni rok za izvedbo prve in druge faze so štirje meseci

Denar za izvedbo projekta bosta zagotovila Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Šmarje pri Jelšah. Na osnovi sporazuma, podpisanega 13. marca 2019, bo šmarska občina krila stroške projektne dokumentacije in odkupa potrebnih zemljišč, Direkcija za infrastrukturo stroške izgradnje povezovalnih cest; strošek nadzora sofinancerja delita na pol. Nadzor bo izvedlo podjetje Gradal iz Lendave.

M.I.