Na območju PU Celje 47 pritožb na delo policistov v letu 2019

Število pritožb na delo policistov v letu 2019. (Foto: Ministrstvo za notranje zadeve)

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo letno poročilo o reševanju pritožb zoper delo policije za leto 2019. V lanskem letu je bilo vloženih 358 pritožb nad delo policije, kar je 1,1 % manj kot leta 2018, ko je bilo vloženih 362 pritožb.

Največ pritožb so zabeležili na področju dela policistov pri zagotavljanja varnosti cestnega prometa in javnega reda in miru, sledi področje odkrivanja in preprečevanja kriminalitete ter varovanja državne meje in obravnavanja tujcev.

Ob tem so še zapisali, da so se posamezniki lani največkrat pritožili zaradi nedostojne komunikacije policistov in njihovega nekorektnega odnosa. Pritožbe so se nanašale tudi na  prekoračitve oziroma neupravičene ali nesorazmerne uporabe različnih policijskih pooblastil, pa tudi zaradi domnevnega neukrepanja policistov ter domnevne neupravičene ali nesorazmerne uporabe prisilnih sredstev.

Ministrstvo je ob tem Policiji predlagalo nekaj ukrepov za izboljšanje policijskih praks. Ti se nanašajo zlasti na krepitev zavzetega, prijaznega in spoštljivega odnosa policistov do strank v policijskih postopkih ter na zagotavljanje doslednega ugotavljanja dejanskega stanja obravnavanih prekrškov in spoštovanja procesnih pravil prekrškovnega postopka. Pomembno je nadaljevati tudi z usposabljanji policistov s področja izvajanja policijskih pooblastil ter zakonite in sorazmerne uporabe prisilnih sredstev, pa tudi z usposabljanji vodij policijskih enot in njihovih pooblaščencev s področja komunikacijskih in mediacijskih veščin za izboljšanje kakovosti vodenja pomiritvenih postopkov.

Na območju Policijske uprave Celje je bilo v letu 2019 podanih 47 pritožb zoper delo policistov. Največ 12 pritož je bilo podanih na PP Celje 12, sledi PP Radlje ob Dravi, kjer je bilo podanih 9 pritožb zoper delo policistov. Najmanj pripomb na delo policistov so imeli v letu 2019 na PP Dravograd, PP Rogaška Slatina, PP Slovenj Gradec in PP Šmarje pri Jelšah, kjer so zoper delo policistov prejeli 1 prijavo.

Število pritožb na delo policistov na območju PU Celje. (Foto: Ministrstvo za notranje zadeve)

M.I.