Največ starejših od 65 pomoč na domu prejemalo v občini Podčetrtek, najmanj v občini Šmarje pri Jelšah

Foto: pixabay.com

Pomoč na domu je oblika pomoči, ki je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S pomočjo na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju in s tem preživi dostojno jesen življenja.

Pomoč na domu in njen obseg se prilagodi potrebam posameznega upravičenca

Storitev pomoč na domu lahko obsega naslednje vrste pomoči:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
  • gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Na spletni strani Zdravje v občini so prikazani tudi rezultati kakšen odstotek starejših od 65 let je v posamezni občini deležnih tovrstne pomoči. V Sloveniji 1,7 % starejših od 65 let prejema ali koristi pomoč na domu. V Savinjski regiji kamor se uvrščajo tudi občine Celje, Laško, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Zreče in Vojnik ta odstotek znaša 2,1 %.

Od naštetih občin je največ starejših od 65 let pomoči na domu deležnih občanov Občine Podčetrtek 3,8 %, sledi Celje z 3,1 % in Laško ter Zreče s 2,8 %. Nad Slovenskim povprečje je tudi Občina Vojnik v kateri 2,2 % starejših koristi pomoč na domu. Okoli Slovenskega povprečja se uvrščajo občine Slovenske Konjice s 1,7 %, Rogaška Slatina s 1,6 odstotka in Šentjur s 1,5 %. Malo pod povprečjem pa so Šmarje pri Jelšah, kjer pomoč na domu prejema 1,3 % starejših.

Odstotek starejših, ki so prejemali pomoč na domu v letu 2017. (Vir: Zdravje v občini)

Ker je pomembno, da starejšim zagotovimo čim lepšo jesen življenja je še kako pomembno, da so lahko ti čim dlje v svojem domačem okolju zato je še toliko pomembneje, da jim omogočimo dostop do pomoči na domu.

M.I.