V Občini Rogaška Slatina je zaključen projekt razširitve parkirišča ob podružnični šoli v Kostrivnici.

Ob predaji v namen je župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, predstavil ključne informacije v zvezi z izvedbo.

Dosedanja asimetrična ureditev parkirišča ni omogočala optimalnega izkoristka prostora, tako v smislu zagotovljenih kapacitet parkiranja, kot tudi za občasno organizacijo prireditev na prostem. Investicija je zajemala razširitev obstoječega parkirišča in prestavitev bližnje stranske ceste.

Z realizacijo projekta  je zagotovljen maksimalen izkoristek prostora, ki prinaša 25 dodatnih parkirnih mest, od tega sta dve namenjeni invalidom. Dostop do šole in telovadnice je,  tudi zaradi ustrezne izvedbe prestavitve stranske ceste, izboljšan in varnejši.

Gradbena dela je izvajala družba Gradnje Tadina, vrednost naložbe znaša 43.000 evrov.

Z realizacijo aktivnosti uresničujemo cilje  po uravnoteženem razvoju celotnega območja občine. Predstavljena naložba v razširitev parkirišča je  uvod v vsa nadaljnja vlaganja za izboljšanje pogojev bivanja vseh generacij v Krajevni skupnosti Kostrivnica, ki jih bomo izvajali v letu 2021.