Občina Šentjur: Odobrena sredstva za izgradnjo Centra za institucionalno domsko oskrbo (CIDO) Šentjur

Foto: Občina Šentjur

Občina Šentjur in Dom starejših Šentjur sta z uspešnim sodelovanjem pri pripravi in prijavi projekta izgradnje CIDO Šentjur na razpisu Ministrstva za solidarno prihodnost uspešno pridobila sredstva v višini nekaj manj kot 2,8 milijona evrov, je zapisano med drugim na spletni strani občine Šentjur.

Tako je narejen še en velik korak v skupnem prizadevanju za zagotavljanje dodatnih novih kapacitet po sodobnih standardih, s tem pa tudi boljših pogojev ter kvalitete izvajanja domske oskrbe v  lokalnem okolju.

Občina Šentjur je financirala pripravo projektne dokumentacije za CIDO Šentjur, prav tako je pridobila gradbeno dovoljenje in izvedla vse potrebne postopke, da je Dom starejših Šentjur projekt lahko prijavil na javni razpis za izvajanje ukrepa Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost (financira Evropska unija). Za projekt je bilo odobrenih 2.784.185,15 evrov.

Pri obstoječem Domu starejših Šentjur bo tako zrasla nova stavba v treh etažah, kjer bo na novo na voljo 24 postelj za stanovalce ter ostali prostori, urejeni bodo tudi zunanji atrij in parkirišče. V kletni etaži so predvideni tehnični prostor in povezava do obstoječega objekta. V pritličju bodo večnamenski prostori za izvajanje skupnostnih programov, ki se jih bodo lahko udeleževali tudi zunanji uporabniki. Ostali del pritličja in celotno 1. nadstropje sta namenjena domu starejših (enoposteljne sobe). S tem zgradba dobi več oblik pomoči in dolgotrajne oskrbe. V pritlični etaži bodo urejene zunanje ploščadi s kotički za posedanje in sprostitev, urejeno bo tudi parkirišče.

Gradnja CIDO Šentjur je glede na dinamiko financiranja predvidena v letih 2024 in 2025.

Občina Šentjur