Občina Šentjur: Po urejeni cesti Lopaca – Straška Gorca

Foto: Občina Šentjur

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je v ponedeljek, 22. januarja 2024, podpisal pogodbo z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del, Blažem Švelcem s. p., katerega podjetje bo v naslednjih mesecih urejalo cestni odsek lokalne ceste Lopaca – Straška Gorca.

Kot je ob podpisu poudaril župan, z ureditvijo ceste občina nadaljuje strategijo investicij v cestno infrastrukturo po vsej občini, kar je glede na njeno razvejanost in geografsko ter poselitveno razpršenost zelo zahtevna naloga. Letos bo tako med številnimi sofinanciranji asfaltiranja in prenov javnih poti ter nekategoriziranih cest po vseh krajevnih skupnostih, v kategoriji lokalnih cest na vrsto prišla KS Prevorje z omenjenim odsekom. Podpisa pogodbe se je udeležil predsednik sveta KS Prevorje Jožko Pacek, ki je izrazil veselje nad težko pričakovano ureditvijo, kjer beležijo velik pretok vozil v dnevni migraciji, tako pa bo cesta varnejša, preglednejša in urejena.

V  okviru projekta je predvidena ureditev dela lokalne ceste, ki se v naselju Lopaca priključuje na regionalno cesto Šentjur – Lesično in poteka proti južnemu delu. Dolžina predvidene ceste je 150,23 m, poteka po obstoječi cesti s širitvijo proti vzhodu, kjer je travnata, delno z drevjem porasla, gričevnata površina. Trasa se zamakne proti vzhodu tako, da se prestavi obstoječo kapelico in poruši dva obstoječa dotrajana objekta (Lopaca 7A). V smeri stacionaže cesta prehaja iz širine 6.00 m, ki jo ima na priključku z regionalno cesto, na širino 4.00 m, ki je konstantna od km 0.0+19.50 do km 0.1+57.27. Obstoječa kapelica se prestavi na novo lokacijo na desno stran ceste v smeri stacionaže. Predvidena je tudi izvedba zaščite obstoječih TK vodov in vodovoda.

Vrednost celotne investicije znaša dobrih 145.500 evrov (brez DDV). Rok izvedbe del je konec avgusta 2024.

Dela bo izvajal na javnem razpisu izbran izvajalec Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc s. p., Zidani Most. Nadzor bo izvajalo podjetje Cesting, Boštjan Duronjič s. p., Dob.

Občina Šentjur