V Občini Slovenske Konjice se bodo lotili nove obnove vozišča, in sicer regionalne ceste odsek Tepanje – Žiče v dolžini 900 metrov. Izvajalec bo VOC Celje, obnovo pa naroča Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Občino Slovenske Konjice.

Obnova bo stala slabih 450 tisoč evrov, od tega slabih 400 tisoč evrov prispeva država, dobrih 50 tisoč pa naša občina. Uredili bodo hodnik za pešce in dva prehoda za pešce z ustrezno razsvetljavo obeh prehodov. Ob tej cesti poteka šolska pot, zato je prenova še toliko bolj potrebna. Izvedbena dela bo koordinirala Direkcija RS za infrastrukturo, gradbeni nadzor nad izvajanjem del padružba DRI upravljanje investicij. Obnova bo končana približno do konca julija. Poleg obnove vozišča bo Elektrosignal izvedel tudi vodenje in gradnjo elektroinštalacijskih del pri izvedbi cestne razsvetljave na tem delu.

Vir: Občina Slovenske Konjice

Uredništvo