Občina Slovenske Konjice: Podpis pogodb zaščite, reševanja in pomoči

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice je z Gasilsko zvezo Slovenske Konjice in Prostovoljnimi gasilskimi društvi Slovenske Konjice, Loče, Tepanje, Draža vas, Žiče, Zbelovo in IC KONUS podpisala pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini v letu 2024. Z Območnim združenjem Rdečega križa Slovenske Konjice, Kinološkim društvom reševalnih psov Celje in podjetjem GMI, d.o.o. pa samostojne pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja. Službe bodo tudi v tem letu zagotavljale varnost v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, občina pa bo v ta namen zagotovila nekaj več kot 155.000 €.

S tem bo zagotovljeno izvajanje lokalne gasilske javne službe, tehnično reševanje, prva pomoč, reševanje ter iskanje pogrešanih in zasutih oseb.

Občina Slovenske Konjice