Občina Šmarje pri Jelšah: Zaključuje se sanacija plazu na Svetem Štefanu

V sklepni fazi so sanacijska dela na plazu pod gasilskim domom na Svetem Štefanu, so zapisali na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

Zgrajen je betonski zid, urejeno odvodnjavanje dvorišča in gasilskega doma. Pogodbena vrednost del je nekaj več kot 275 tisoč evrov, dobrih 220 tisoč evrov je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. Dela je izvedlo podjetje Marjana Sajka iz Šmarja pri Jelšah.

Občina Šmarje pri Jelšah