Mestna občina Celje je z 12. septembrom 2018 objavila javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje. Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Sam javni razpis je eden od sestavnih delov uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje za obdobje 2014 – 2020.

Strategija je bila sprejeta na 25. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki je potekala 11. marca 2014 z namenom povečanja možnosti za ustvarjanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

V letu 2018 je v proračunu Mestne občine Celje na voljo 240.000 evrov za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva. Tako je na voljo 70.000 evrov za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, 40.000 evrov za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka, 15.000 evrov za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, 10.000 evrov za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, 10.000 evrov za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih, 35.000 evrov za sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva, 30.000 evrov za stroške promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije ter 30.000 evrov za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo vsa podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju Mestne občine Celje, podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz objavljenega razpisa ter fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Vlogo je potrebno oddati na obrazcu, ki ga najdete na spodnji povezavi: https://moc.celje.si/javni-razpisi/5962-javni-razpis-za-dodelitev-pomoci-za-razvoj-gospodarstva-v-mestni-obcini-celje-za-leto-2018-za-mikro-mala-in-srednje-velika-podjetja-msp ,  najkasneje do 28. 9. 2018 do 14. ure, razen za ukrepa 8 in 9, ko je potrebno vlogo oddati do 24. 9. 2018 do 15. ure.

 

M.I.