V luči dogajanj, ko se celotna država in državljani soočamo s številnimi izzivi, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, so člani Svetniške skupine SDS Šentjur na župana Marka Diacija in direktorja Občinske uprave Šentjur Jožeta Palčnika naslovili predloge ukrepov, s katerimi bi občani, podjetja, javni zavodi in društva v Šentjurju lažje prebrodili trenutno nastalo situacijo.

Predlagajo, da vodstvo občine razmisli o naslednjih možnih ukrepih:

  • uporabnike javnih površin na območju občine se oprosti plačila občinske takse za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
  • najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
  • vse javne zavode in društva, ki imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete prostore v lasti občine, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
  • Javnemu komunalnemu podjetju Šentjur se predlaga, da ne bo zaračunavalo storitev ravnanja z odpadki podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so morali prenehati z obratovanjem na podlagi vladnega odloka od 16. marca do preklica;
  • oprostitev ali znižanje obveznosti za plačilo nadomestila stavbnega zemljišča za občane in podjetja za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije.

 

V Svetniški skupini SDS Šentjur pričakujejo, da bo vodstvo občine skrbno preučilo njihove predloge in pripravilo finančno konstrukcijo zapisanih ukrepov.

 

 

Svetniška skupina SDS Šentjur