Toplarna Celje dosegla pomemben mejnik

V minulih dneh so iz Toplarne v Celju, ki jo upravlja Energetika Celje, sporočili, da so v preteklih dneh dosegli pomemben mejnik.

V osmih letih obratovanja so obdelali 200.000 ton lahke frakcije in blata. S tem so prihranili 400.000 m³ deponijskega prostora ter kar je še pomembneje, proizvedli več kot 234.000 MWh toplotne energije in več kot 46.000 MWh električne energije. Ta mejnik je pokazatelj, da Toplarna Celje dosega cilje in uresničuje namene zaradi katerih je bila zgrajena v letu 2009.

Smart Home, Home, Technology, Multimedia
 

Iz Toplarne Celje so sporočili, da se je zaradi vse proizvedene toplote cena daljinskega ogrevanja v Celju znižala.

Ob tem pa je zelo pomembno poudariti, da se zaradi tega nikoli niso dosegli mejnih vrednosti izpustov, ampak so le-ti dosti pod dopustno mejo. Na njihovi spletni strani so objavljene tudi meritve, ki grafično prikazujejo kakšne so tako mejne vrednosti določenih izpustov in kakšne izpuste dosegajo v Toplarni Celje z obdelavo lahke frakcije in blata.
V Toplarni Celje so povedali tudi, da po termični obdelavi ostane 16% odpadkov kateri se odložijo na deponiji za nenevarne odpadke, v kolikor pa so odpadki nevarni, jih pooblaščeni prevzemniki izvozijo v tujino.

S svojo dejavnostjo so tako poskrbeli za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov zaradi uporabe daljinskega ogrevanja ter prihranek primarnih virov za proizvodnjo tako električne kot toplotne energije.

M.I.