Uporabniki ceste med Lopato in Gorico pri Šmartnem kmalu po obnovljeni cesti

Foto: MOC

Podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., ki v Mestni občini Celje opravlja gospodarsko javno službo javnih občinskih cest, je v minulem tednu pričelo z večjimi vzdrževalnimi deli na cestnem odseku Lopata – Gorica pri Šmartnem.

Z deli bo poskrbljeno za celovito obnovo poti v katero je vključena zamenjava spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja ter namestitev novega zaključnega sloja asfalta. Dela naj bi znašala okoli 40.000 evrov. Zaključek del pričakujejo v dveh tednih.

M.I.