V Cinkarni Celje zatrjujejo, da na Bukovžlaku ni tveganja za zdravje ljudi

Foto: Jure Hictaler

V četrtek, dne 9. avgusta 2018 je v prostorih Cinkarne Celje potekala tiskovna konferenca na kateri so predstavili analizo Toksikološke ocene tveganja za Bukovžlak. Analizo je za podjetje izvajal pooblaščeni izvajalec CDM Smith, ki je z analizo tal opredelil vir kadmija v obdelovalnih njivah in vrtovih pod Odlagališčem nevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB).

V družbi so se za to analizo odločili, ker so pretekle raziskave pokazale na možnost vpliva onesnažene viseče podzemne vode iz smeri ONOB proti severu na kakovost tamkajšnjih pridelkov. Tako je CDM Smith med marcem in avgustom 2018 v skladu s priporočili Evropske agencije za varnost hrane zbiral, analiziral in ocenil vzorce pridelkov iz sadovnjakov in z vrtov ter krme za živino s travnikov pod ONOB. Analizirali so 51 vzorcev tal na parcelah posameznih lastnikov. Analizirali so koncentracijo kadmija in pH-vrednost tal. Prav tako so vzeli dva vzorca izcedne viseče podzemne vode in v njih analizirali koncentracijo kadmija in druge kemijske parametre.

Rezultati, ki jih je podal CDM Smith so pokazale, da je pri predhodno povišani koncentraciji kadmija v korenju in krompirja na eni lokaciji posledica naravno nizke pH-vrednosti tal, regionalno visoke koncentracije kadmija v tleh, ki so jih povzročile pretekle industrijske dejavnosti in nezadostna uporaba apna za prilagoditev vrednosti pH tal glede na kmetijsko rabo. Za omenjeno področje je CDM Smith predlagal izvedbo dveh poskusnih polj z različnim dodatkom apnenčeve moke, katere namen je dvig pH tal. Na obeh poljih sta tako letos posajena krompir in korenje. Na podlagi tega so ugotovili, da onesnažena viseča podzemna voda in prevoz ostankov praženja piritov v 80-tih letih ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

Ob vsem tem se sedaj postavlja vprašanje zakaj je bilo pred časom toliko prahu dvignjenega okoli sanacije Celjske kotline. Na tem mestu se zastavlja vprašanje zakaj civilne iniciative res razpolagajo z drugačnimi analizami, ki kažejo, da je potrebno Celjsko kotlino zaradi vpliva Cinkarne Celje nemudoma sanirati. Skoraj zagotovo je le to, da bo okoli te teme dvignjenega še veliko prahu, vprašanje pa je koliko koristi bodo imeli od tega prebivalci tega dela Slovenije.

 

M.I.