V sklopu projekta “Plezaj kot Grof” obnova plezalne stene pod Celjskim gradom

Facebook

Celje, 5. februar 2021 – Plezalno društvo Celje – Matica in Celjski mladinski center sta v letu 2020 uspešno kandidirala na projektu »Plezaj kot grof«. Vključeni v projekt želijo, da se obnovi plezalna stena pod Celjskim gradom in sicer v sklopu programa Evropske solidarnostne enote.

Projekt je nastal na pobudo mladih plezalcev, ki so v lokalnem okolju zaznali problematiko neuporabe dotrajane plezalne stene pod Celjskim gradom. Obnova stene bo potekala med decembrom leta 2020 in novembrom 2021, ko bo poskrbljeno za varno in primerno ponovno uporabo. V ukviru projekta bo vzpostavljena tudi delavnica plazanja, izdelava informacijske brošure o varni uporabi plezalne stene.

Plezalno društvo Celje –Matica in Celjski mladinski center želita s projektom mladim in ostalim v lokalni skupnosti dodatno približati plezanje kot šport ter kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa.

M.I.