Vedno več staršev varčuje za prihodnost svojih otrok, pa vi?

Foto: NLB Skladi, d.o.o.

Sponzorirana objava!

Starši smo v nenehni skrbi za naše male zaklade. Zavedamo se pomena zdrave prehrane in njihovega vsakodnevnega gibanja na svežem zraku. Omogočamo jim pridobivanje novih znanj in izkušenj. Smo rama opore takrat, ko nas potrebujejo in delimo z njimi navdušenje, ko dosegajo svoje cilje. Pa razmišljamo tudi o njihovem finančnem zaledju, ki bi ga v letih odraščanja zanje lahko ustvarili?

Ustvarjanje lepše prihodnosti za otroke so nam zaupali že mnogi. Boste med njimi tudi vi? Ponudbo si oglejte na www.nlbskladi.si .

* Izračuna sta informativne narave in predvidevata varčevanje v delniškem vzajemnem skladu. Donosnosti nista zajamčeni, odvisni sta od gibanja tečajev na kapitalskih trgih ter načina in časa varčevanja. Izračunani sta kot geometrična sredina dolgoletnih zgodovinskih donosnosti in vključujeta stroške, povezane z varčevanjem v delniškem vzajemnem skladu. Dejanske donosnosti, ki jih realizira vlagatelj, se lahko od pričakovanih tudi v večji meri razlikujejo. Informativne izračune donosnosti po vaši meri izdelate na www.nlbskladi.si.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

Avtor članka: NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.