Po poročanju celje.info je Mestna občina Celje začela zbirati ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za turistično brv Stari grad – Miklavški hrib za pešce s pomožnimi objekti ter dostopnimi potmi. Na mestni občini si želijo, da bi se začela gradnja mostu v naslednjem letu.

Leto dni je od tega, ko je bila javnosti predstavljena ideja o izgradnji visečega mostu, ki bi povezoval Stari grad Celje ter Miklavški hrib, postaja vse skupaj očitno realnost. Te dni je namreč mestna občina Celje objavila javni razpis s katerim išče ponudnike za izdelavo projektne dokumentacije.

Most bo, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije namenjen izključno prometu za pešce. Most bo zasnovan kot viseča konstrukcija z razponom dolžine približno 506 metrov, skupna dolžina nosilne konstrukcije – kablov bo 520 metrov. Na najvišji točki bo brv dosegla okoli 100 metrov višine, širina pohodne površine bo 120 cm. Nosilna konstrukcija bo sestavljena iz štirih kablov, nanje bo s pomočjo vešalk obešena pohodna površina, zasnovana kot jeklena rešetka. V celoti bo most jeklen, sestavljen bo iz kablov, vešalk, vrvi in pohodne površine ter bo sidran direktno v pobočje hriba na obeh straneh.

Tudi nove pešpoti pohodniškega značaja naj bi bile zgrajene v sklopu projekta, ob vznožju Grajskega hriba je načrtovano postajališče za avtobuse in parkirišče za osebna vozila ter kolesa z motorjem. Na obeh koncih visečega mostu bosta vstopna in izstopna točka v obliki manjšega razglednega platoja, preko katerega bi se vršil kontroliran vstop in izstop na brv.

Celotna investicija je ocenjena skupaj z DDV na 3.278.255,50 EUR. Kot je bilo pojasnjeno že lani bi lahko bil projekt izpeljan z javno-zasebnim partnerstvom, lahko pa bi ga prijavili tudi na evropski razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture.

M.I.