Zahteva poslanske skupine SDS za sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide z obravnavo naslednje točke:» Nov model zagotavljanja javnih neprofitnih stanovanj na podlagi odločitev v mandatu aktualne vlade.«

Anketa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) je letos pokazala potrebo po 10.819 javnih najemnih stanovanjih. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je bil v mandatu prejšnje vlade potrjen poslovni načrt SSRS, ki je predvidel, da bo do leta 2026 pridobljenih 5000 neprofitnih stanovanj, tj. približno 1000 letno po celotni Sloveniji. Ta program se pospešeno izvaja. Izvajalec neprofitnih stanovanjskih gradenj na državni ravni je torej SSRS, na občinski pa občine preko občinskih skladov.

Koalicijske stranke so volivcem pred volitvami obljubile, da bodo do leta 2030 zagotovile 20 tisoč javnih najemnih stanovanj. Prav tako so obljubile, da bodo nemudoma izpogajale nov razvojni okvir pri Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) za uporabo vseh razpoložljivih povratnih sredstev in ga uskladile z Operativnim programom novega programskega obdobja 2021-2027. Med drugim so napovedovale reševanje stanovanjskega problema mladih, več novih najemnih stanovanj in stanovanjske zadruge. Obljubljale so vzpostavitev zakonske podlage za gradnjo stanovanj, nepovratna evropska sredstva za pilotni projekt medgeneracijske najemne stanovanjske zadruge, »Dunajski model« in podobno.

Žal o kakršnihkoli na novo zgrajenih najemnih neprofitnih stanovanjih po enem letu mandata aktualne vlade še vedno ni slišati.  Prav tako v PS SDS niso seznanjeni s kriznim načrtom reševanja stanovanjske krize za gradnjo in obnovo javnih najemnih stanovanj.

Ob tem v PS SDS dodajajo, da sta ministra Mesec in Maljevac obljubila, da bodo še letos zgradili 1000 (dodatnih) novih stanovanj. Do leta 2026 nadaljnjih 4000 stanovanj (skupaj 5000 stanovanj), od leta 2026 dalje pa, po obljubi premiera Goloba, 3000 novih stanovanj na leto.

Zaradi navedenega predlagatelji menijo, da je skrajni čas, da se problematika (ne)izgradnje napovedanega števila novih najemnih stanovanj ustrezno naslovi in brez odlašanja čim prej obravnava na nujni seji pristojnega odbora.

SOJ PS SDS