Občina Rogaška Slatina: Circular WEEEP

Foto: Pixabay.com

Občina Rogaška Slatina je dne 9.10. 2023 sopodpisala partnerski sporazum za projekt Interrega, Central Europe: Circular WEEEP. 

Gre za projekt načrtovanja trajnostnega ravnanja z elektronskimi odpadki, kjer bodo z 12 partnerji iz 7 držav oblikovali in testirali politike za zmanjšanje, popravilo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov iz električne, elektronske opreme in plastike v srednji Evropi.

Odpadna električna in elektronska oprema je eden najhitreje rastočih tokov odpadkov v Evropi. Regionalne pristope k zmanjševanju, predelavi in ​​ponovni uporabi takšne opreme je treba bolje uskladiti, da se prepreči nezakonita trgovina z odpadki in čezmejno odlaganje. Projekt Circular WEEEP povezuje javne organe za prepoznavanje dobrih praks in opredelitev skupnih meril za odpadke. Partnerji načrtujejo tudi razvoj in testiranje nadnacionalne strategije krožnega ravnanja z odpadno elektroniko, so zapisali v sporočilu za javnost na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

Občina Rogaška Slatina