Predlog Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev

Foto: Občina Šentjur

Danes, v petek, 14. maja 2021, sta se znova sestali vladna in sindikalna pogajalska stran.

Namen seje je bila seznanitev vseh sodelujočih z odzivi sindikalne strani na ponedeljkov končni vladni predlog o odpravi nekaterih varčevalnih ukrepov glede povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

Končni vladni predlog, ki je bil podan na ponedeljkovi (10. 5. 2021) seji in v katerem so bili sindikalni predlogi v pomembnem delu upoštevani, je bil podan po dvomesečnih pogajanjih kot paket ukrepov zaradi časovne stiske in izključno z namenom, da bi se vse dogovorjeno in s tem višje pravice javnih uslužbencev, skupaj z administrativnimi razbremenitvami, lahko uveljavile že s 1. junijem.

Vladna stran je pogoje, ki so jih posamezni sindikati postavili za sprejem končne vladne ponudbe, preučila ter tudi ob upoštevanju teh pogojev do današnje seje pripravila besedilo Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

Kljub vloženemu naporu vladne strani v to, da bi prišlo do dogovora, pa na pogoje, pri katerih vztraja Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek – da naj se vse plače v javnem sektorju uskladijo za 8% – enostavno ni mogla pristati.

Čistopis Dogovora, ki ga bo pripravila vladna stran, bo Konfederacija sindikatov javnega sektorja v začetku naslednjega tedna predstavila organom sindikatov ter nato sporočila stališče.