Najboljšo mikrobiološko kakovost pitne vode imajo prebivalci Podčetrtka, Celja, Rogaške Slatine in Šmarja pri Jelšah

Foto: pixabay.com

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svojem podatkovnem portalu objavlja tudi analize mikrobiološke kakovosti pitne vode v Sloveniji. Na portalu so trenutno dostopni podatki o mikrobiološki kakovosti pitne vode od leta 2016 do leta 2018.

Ker je v Ustavi Republike Slovenije v 70.a členu zapisana tudi pravica do pitne vode je pomembno, da je pitna voda na ustrezni mikrobiološki ravni, katera ne predstavlja tveganja za uporabnike. Na spletni strani NIJZ-ja lahko preberemo tudi: “Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja. Čeprav je pitna voda tako dragocena dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj danega. Tudi pomen stalnega nujnega preventivnega delovanja za zagotavljanje njene količine in kakovosti neredko spregledamo.”

Na podlagi podatkov NIJZ je mogoče videti, da imajo na našem območju najboljšo mikrobiološko kakovost vode v Celju, Rogaški Slatini, Rogatcu, Šmarje pri Jelšah. Velik preskok so v letu 2018 naredili tudi v Podčetrtku, ki so imeli v letu 2018 najboljšo mikrobiološko kakovost vode. Velik preskok od leta 2016 do 2018 so naredili tudi v Vitanju.

Najnižjo stopnjo mikrobiološke kakovosti vode imajo v tem obdobju Štore, Kozje in Laško. Srednjo kakovost mikrobiološke kakovosti vode na našem območju imajo prebivalci Vojnika, Zreč, Dobrne in Šentjurja.

Vir: NIJZ

M.I.