Občina Rogaška Slatina: Mestna blagajna po 1.11.2023 s spremenjenim delovnim časom

Foto: Občina Rogaška Slatina

Mestna blagajna od leta 2016 predstavlja eno izmed storitev, ki so občanom na voljo brezplačno;  lokacija blagajne v pritličju upravne stavbe Javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina pa zagotavlja tudi brezplačno parkiranje osebnih vozil v neposredni bližini. Dostop do Mestne blagajne je omogočen tudi gibalno oviranim osebam.

Delovni čas Mestne blagajne se bo po 1.11.2023 nekoliko spremenil in sicer boste lahko plačila opravili v:

  • ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 10.30 in od 11.30 do 14.30,
  • sredo od 8.00 do 10.30 in od 11.30 do 15.30,
  • petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.30.

Na spletni ikoni Lokalno preverite, katera plačila lahko brez plačila provizije opravite na Mestni blagajni.

Občina Rogaška Slatina