Občina Šentjur: Za poplavno varnost v občini tudi z dvema suhima zadrževalnikoma

Foto: Občina Šentjur

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je v ponedeljek, 5. septembra z direktorjem podjetja Hidrosvet d. o. o. Brankom Skutnikom podpisal pogodbo za projektiranje vodnogospodarskih ukrepov (VGU) Šentjur – fazi D in E. Gre za osnovo nadaljevanja izvedbe obsežnih protipoplavnih ukrepov, za katere si Občina Šentjur prizadeva in jih uspešno realizira že več kot desetletje, podpisa se je udeležil tudi direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer.

Župan je uvodoma izpostavil ravno dolgoletno izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Voglajne s pritoki, že od leta 2010, odkar je bilo izvedenih že več faz, nazadnje obsežna dela v Hruševcu – faza C1a. “To ves čas sodi med prednostne naloge, saj so občino v preteklosti redno ogrožale obsežne poplave, na zelo širokem območju, uničevale premoženje ljudi in podjetij,” je med drugim povedal župan Diaci. Izvedene faze je občina v veliki meri načrtovala in sofinancirala, sredstva pa je tudi država zagotavljala iz vodnega sklada. Kot je povedal direktor DRSV, je tokrat možno sredstva zagotoviti iz Načrta za okrevanje, gre za evropska sredstva, za kar so bili z občinami, tudi šentjursko, pred časom podpisani ustrezni sporazumi. Občino Šentjur je pohvalil za proaktivnost in veliko opravljenega dela na področju poplavne varnosti, ter omenil izdelano hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje, kamor sodi tudi Voglajna s pritoki in ki predvideva več suhih zadrževalnikov.

Dva suha zadrževalnika sta predvidena tako še na območju občine Šentjur, za kar je bila v ponedeljek podpisana pogodba in sicer gre za vodnogospodarske ukrepe fazi D (suhi zadrževalnik Črnolica) in E (suhi zadrževalnik Lokarje).

Občina Šentjur09