Mestna občina Celje partner v projektu ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Postaja Spodnji grad. (Foto: MOC)

Mestna občina Celje na povabilo vodilnega partnerja Mestne občine Novo mesto sodeluje v projektu ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji (ELENA Sustainable Mobility Programme in Slovenia). V projektu ima občina možnost sofinanciranja izdelave različne dokumentacije potrebne za izvedbo investicij v trajnostno mobilnost. Projekt se je uradno začel januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024, sofinancira ga Evropska komisija preko Evropske investicijske banke.

Konzorcijska pogodba med partnerji za projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji, to so mestne občine Novo mesto (nosilec), Maribor, Murska Sobota in Kranj, občine Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES in Pošta Slovenije, je podpisana. Projekt se je uradno začel 1. januarja in bo trajal do konca leta 2024.

Projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti. Namenjen je kritju stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. Mestna občina Celje bo pridobila sofinanciranje izdelave različne dokumentacije do višine 139.500 EUR. Občina bo dolžna izvesti investicije v trajnostno mobilnost v desetkratni vrednosti sofinancirane dokumentacije.

V projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji so kot možne projekte trajnostne mobilnosti, ki jih bodo izvedli v prihodnosti, vključili izdelavo dokumentacije za izvedbo naslednjih projektov:

  • Parkirna politika in politika vstopa v staro mestno jedro
  • Izgradnja dodatne kolesarske infrastrukture na občinskih cestah
  • Izgradnja dodatne državne (regijske) kolesarske infrastrukture in
  • Širitev sistema izposoje javnih koles – bike sharing.

Avtor: MOC