Največji letošnji projekt Mestne občine Celje na področju kolesarstva, ureditev Stritarjeve ulice

Foto: MOC

V sklopu projekta »Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje« so v tem letu uredili nove kolesarske poti. Nekatere so obnovili in na voziščih uredili talne označbe za kolesarske steze. Med večjimi posegi je bila ureditev Stritarjeve ulice, kjer je občina skupaj z javnim podjetjem Vodovod – Kanalizacija na odseku od Kersnikove do Gregorčičeve ulice obnovila dotrajano cestišče in komunalne vode, namestila novo javno razsvetljavo ter uredila nov drevored.

Na Stritarjevi ulici so delavci javnega podjetja Zelenice spomladi zasadili 30 dreves stebrastega hrasta, ki je odporen na bolezni, dobro prenaša sušo in po mnenju arboristov dobro uspeva v urbanih središčih. Z novim drevoredom so nadomestili 30 dreves velikega jesena, ki so bila v slabem stanju in so jih lani odstranili na podlagi arborističnega načrta.

Nov drevored dreves lepo dopolnjuje novo podobo Stritarjeve ulice, ki je z ureditvijo talnih oznak za kolesarska pasova bolj prijazna tudi za kolesarje. Skupna vrednost izvedenih del v Stritarjevi ulici je znašala 466 tisoč evrov.

V tem letu je MOC talne oznake za kolesarske pasove uredil še v nekaterih ulicah in sicer v Drapšinovi, Ipavčevi, Tkalski, Kocbekovi in Miklošičevi ulici, prav tako na Teharski cesti.

V prihodnjem letu bo projekt »Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje« zaključen, na novo urejenih in označenih bo še nekaj kolesarskih poti v mestu. Po zaključku projekta bo na voljo več kot 40 novo urejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini več kot 30 kilometrov.

Avtor: MOC