Občina Slovenske Konjice: Sanacija plazu Zbelovska Gora

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice je pričela z sanacijo plazu na Zbelovski Gori, ki se nahaja nad in pod cesto. Z izvedbo sanacije plazu bodo izpolnjeni pogoji za rekonstrukcijo ceste v dolžini 900 m.

Vrednost investicije znaša 21.500 €. Izvajalec del je Ivan Skale s.p.. Sanacija plazu bo zaključena do konca aprila. V času del bo promet na cesti delno oviran, zato prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Vir: Občina Slovenske Konjice

Uredništvo