Rogaška Slatina: Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

Foto: Občina Rogaška Slatina

V Občini Rogaška Slatina je s podelitvijo ključev stanovanj obeležen zaključek projekta »Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici.« Pridobitev sta svojemu namenu skoraj natanko leto dni po položitvi temeljnega kamna predala mag. Branko Kidrič, župan občine, ter mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Gostu je pripadel tudi priložnostni nagovor, medtem ko je župan občine predstavil bistvene informacije o projektu.

Občina Rogaška Slatina je zemljišče za gradnjo pridobila leta 2010, ideja o gradnji večstanovanjske stavbe, s katero bi povečali fond javnih najemnih stanovanj, je zaživela leta 2017. Lokacija novogradnje je ob lokalni cesti, na pol poti od Podplata proti Kostrivnici. Lokalna skupnost si prizadeva za enakomeren razvoj vseh delov občine, prav tako skuša vplivati pozitivno na število vpisanih otrok v Podružnično osnovno šolo Kostrivnica. S tovrstnimi projekti se zagotavlja temelj nadaljnjemu obstoju podružnične osnovne šole in razvoju krajevne skupnosti.

 

V pritličju in dveh nadstropjih novega večstanovanjskega objekta je zagotovljenih 10 javnih najemnih stanovanj, skupna površina stanovanj meri 571 m2. V okviru zunanje ureditve je za vsako stanovanje urejeno po eno parkirno mesto. Gradnjo je izvajala družba GES iz Celja, projektiranje in nadzor je opravila družba Uniprojekt s Polzele. Vrednost vseh stroškov naložbe od leta 2017 znaša 952.331 evrov.

 

Občina je v fazi načrtovanja uspela z vlogo za soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki postaja lastnik 5 stanovanjskih enot. Na ta način je proračun občine razbremenjen za 363.544 evrov. Solastništvo objekta ne prinaša razlik do najemnikov, saj se vsa stanovanja v neprofitni najem oddajo skladno s pravilnikom in razpisom, ki ga izvede občina. Ob tokratnem dogodku je ključe stanovanj prejelo šest najemnikov, za dodelitev preostalih prostih stanovanj je že v teku nov javni razpis. Prvič v zgodovini občine se je namreč zgodilo, da je na razpolago več javnih najemnih stanovanj kot je zanje evidentiranih prosilcev.

 

Občina Rogaška Slatina in Stanovanjski sklad Republike Slovenije sta torej uspešno zaključila že četrti skupen projekt od leta 2002, v okviru katerih sta zagotovila 53 javnih najemnih stanovanj. Število vseh javnih najemnih stanovanj v občini trenutno znaša že 177. Obenem se odpira možnost novega povezovanja, in sicer v projektu gradnje oskrbovanih stanovanj v središču Rogaške Slatine. V novem objektu bo do konca leta 2022 zagotovljenih 24 enot oskrbovanih stanovanj, od tega jih je 12 predvidenih za javni najem.

 

Z vidika Kostrivničanov pa je pogled v prihodnost usmerjen tudi na trenutno dogajanje ob podružnični osnovni šoli, kjer nastaja nov športno-rekreacijski park.