Vlada je sprejela spremembe treh zakonov, Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih, Zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991

Foto: politikis

Nova24TV poroča, da je vlada pripravila novele zakonov o vojnih invalidih, o žrtvah vojnega nasilja in o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo. Državnemu zboru predlaga za vse tri zakone sprejem po skrajšanem postopku. Med drugim vlada z njimi predlaga pavšalno odškodnino za okoli 20 otrok, ki so izgubili starša zaradi osamosvojitvenih dogodkov leta 1991.

Tako želi vlada s predlaganimi dopolnitvami zakona o žrtvah vojnega nasilja zagotoviti pravno varstvo osebam, ki so leta 1991 zaradi vojaške agresije na Slovenijo izgubile starša, zakonca oziroma potomca. V sporočilu po seji vlade so pojasnili, da se bo pravno varstvo tako zagotovilo tudi družinskim članom civilnih oseb, ki so izgubile življenje zaradi vojaške agresije.

Predlog določa, da se status žrtve vojnega nasilja prizna družinskim članom po osebi, ki je kot civilna oseba umrla, bila ubita ali morebiti pogrešana zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov JLA ali organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 24. maja 1991 do 18. oktobra 1991. Zajema pa obdobje tudi tako imenovane pekrske dogodke v Mariboru ter druge primere nasilnih dejanj, ki so imeli za posledico izgubo življenja, so pojasnili. Otroci, posvojenci in pastorki, ki po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, niso mogli pridobiti statusa in pravic žrtve vojnega nasilja, bodo lahko ob izpolnjevanju drugih pogojev pridobili pravico do vojne odškodnine po posebnem zakonu. Zakonci, starši, posvojitelji bodo lahko ob izpolnjevanju drugih pogojev pridobili pravice žrtev vojnega nasilja.

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Nova24TV

Uredništvo