Vlada sprejela predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi

Fotografija je simbolična.Foto: pixabay.com
V prejšnjih vladah je nastalo preko 110 verzij Zakona o dolgotrajni oskrbi. Nobena ni dočakala seje vlade in DZ. Slovenija že vse od leta 2002 pripravlja krovni zakon, ki bo celovito in sistematično uredil področje dolgotrajne oskrbe.
V zakonu Vlada RS predlaga naslednje rešitve:
upravičenci s primerljivimi potrebami naj prosto dostopajo do primerljivih pravic,
upravičenci naj izbirajo med različnimi pravicami in oblikami storitev, saj želimo le te čim bolj približati njihovim potrebam in v okolju, kjer jih želijo koristiti,
upravičenci naj dostopajo do novih storitev, tudi storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in to tudi na njihovem domu,
predlagajo, da se izboljša status današnjih družinskih pomočnikov, in sicer tako, da se dvigne višina nadomestila za izpadli dohodek,
predlagajo možnost 21 dni nadomestne oskrbe s ciljem razbremenitve družinskih članov, ki skrbijo za osebe s težko in najtežjo omejitvijo sposobnosti samooskrbe,
– predlagajo enotno sistemsko ureditev in izboljšanje pogojev dela zaposlenih na področju dolgotrajne oskrbe in tako zmanjšujemo tveganje prekarnosti zaposlitev.
Vir: Facebook (Vlada RS)